Zgłoś swój udział

  • Accepted file types: zip.
    Załączniki prosimy wysyłać w formacie archiwum zip (max. 5MB) 1.) życiorys 2.) list motywacyjny 3.) list rekomendujący podpisany przez Dyrektora szkoły 4.) informacje o działalności szkolnej i pozaszkolnej 5.) zgoda na przetwarzanie danych (znajduje się na końcu regulaminu).