Zespół żółty

Wykorzystanie badań wielkoprzepustowych i analiz bioinformatycznych do poznania biologii komórek nowotworowych


Mentor

prof. Andrzej Bednarek

Opiekun

dr Magdalena Orzechowska

Uczeń

Aleksandra Kusztelak

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi

Uczeń

Patryk Feliniak

Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie im. prof. Zbigniewa Religii

Profesor

prof. Urszula Trędak

Profesor

prof. Agnieszka Skrzyńska

Aktualności