Prezentacje grupy zielonej w liceach patronackich

W dniach 16.02.2023 i 24.02.2023 członkowie zespołu zielonego- Aleksandra Lesiak i Rafał Balcerek mieli okazję zaprezentować swoje działania związane z rocznym udziałem w V edycji programu KUMPEL w swoich szkołach. Uczniowie III LO i PLOUŁ w Łodzi, a także ich nauczyciele mogli dowiedzieć się jak wyglądała praca w zespole naukowym, z jakimi technikami biologii molekularnej mieli styczność Ola i Rafał i jaką wiedzę zdobyli. Prezentacje pozwoliły na ukazanie treści podręcznikowych w praktyce i pozwoliły na lepsze zrozumienie zagadnień omawianych na lekcjach biologii.