O projekcie

Projekt „Kumpel” skierowany jest do najzdolniejszej młodzieży licealnej, której celem jest rozwój osobisty i zawodowy.

Chcemy dzielić się z młodymi ludźmi swoją wiedzą i doświadczeniem oraz inspirować ich i zachęcać do kreatywnego działania.

Licealiści będą mogli przez rok pracować w prawdziwych zespołach naukowych i zobaczyć jak wygląda praca naukowca. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do ich rozwoju i poszerzeniu horyzontów oraz umożliwi lepszy start w dorosłe życie.

Chcemy dawać potencjał do rozwoju!

Czym jest projekt „Kumpel”?

Projekt „Kumpel” jest odpowiedzią na konieczność intensyfikacji działań zmierzających do przybliżenia nauk z zakresu medycyny dla ośmiu uczniów, ze szczególnym podkreśleniem rozległości i interdyscyplinarności tych nauk. Uczniowie w ramach Projektu zapoznają się z metodologią prowadzenia badań naukowych, nabędą wiedzę z zakresu obsługi sprzętu laboratoryjnego, a także znacznie poszerzą swoją wiedzę dzięki opiece opiekuna naukowego.

Dzięki asyście studenta uczeń zdobędzie umiejętności poruszania się w środowisku akademickim, wiedzę z zakresu przedmiotu i specyfiki studiów.

Czas trwania projektu

Projekt ma trwać rok. Utworzyliśmy cztery zespoły składające się z: dwóch uczniów, studenta/doktoranta i mentora, które będą realizować projekty naukowe. Na swoich podstronach zespoły będą zamieszczać regularnie sprawozdania z postępu swoich prac.

Jak to działa

Jak to działa - infografika