4 lutego 2019 Drużyna Niebieskich

Praca badawcza zmierza ku końcowi!

Pod koniec stycznia odbyło się moje ostatnie spotkanie w laboratorium  Zakładu Biologii Molekularnej, gdzie zebraliśmy wyniki badań od 50 pacjentów, badając 3 allele warunkujące oporność na infekcję wirusem HIV.
Otrzymaliśmy łącznie 150 wyników, z czego jesteśmy bardzo dumni!

Teraz rozpoczynamy interpretację wyników badań, aby 8 lutego 2019 roku zaprezentować wykład podsumowujący moją pracę w projekcie KUMPEL! 🙂