23 lutego 2019 Drużyna Niebieskich

Podsumowanie roku pracy w KUMplu! :)

8 lutego 2019 roku, w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie, odbyła się Gala Podsumowująca moją pracę w II edycji projektu mentorskiego KUMpel.

Na tej ważnej uroczystości nie mogło zabraknąć wyjątkowych gości. Na Gali pojawił się Prorektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Profesor Janusz Piekarski, Profesor Bolesław Karwowski, Profesor Henryk Witas, magister Łukasz Śledziński, pomysłodawca i założyciel szkoły Pan Mieczysław Wośko, oraz Pani Anna Pielesiek-Kielma z Biura Promocji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem Pani Dyrektor Anny Pietrzak, która podkreśliła jak ważna jest dla szkoły współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Pan Profesor Henryk Witas (mentor mojego zespołu) poprowadził wykład dotyczący genetyki, a dokładniej sposobów odczytywania informacji zapisanych w naszym materiale genetycznym oraz co one oznaczają we współczesnej nauce, np. dla antropologów. Następnie mgr Łukasz Śledziński (opiekun mojego zespołu) przedstawił prezentację dotyczącą wirusa HIV, jego budowy, sposobów wnikania do ludzkiego organizmu oraz mutacji genetycznych, które powodują oporność na infekcję wirusem HIV. Następnie nadeszła kolej na moją prezentację, w której omówiłam techniki laboratoryjne wykorzystywane w laboratorium biologii molekularnej oraz przedstawiłam wyniki badań dotyczących występowania alleli CCR5, CCR2 i SDF w materiale genetycznym pacjentów łódzkich szpitali.

Całą uroczystość zwieńczył wspaniały film nagrany we współpracy z Biurem Promocji UMED-u, który podsumowywał rok mojej pracy w projekcie.

Uroczystość zakończenia projektu była wzruszającym, ale też pełnym podziękowań i radości niepowtarzalnym dniem!