KUMPEL – podsumowanie drugiej edycji programu mentorskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

13 marca w czasie Drzwi Otwartych podsumowaliśmy drugą edycję programu mentorskiego Uniwersytetu Medycznego – KUMPEL. Projekt trwał 12 miesięcy, skierowany był do najzdolniejszych uczniów szkół patronackich, skupionych wokół czterech zespołów:

ŻÓŁTEGO – Mentor: prof. Ewa Balcerczak, Opiekun: dr Marta Żebrowska-Nawrocka, uczniowie: Kinga Świderska – Katolickie Liceum Ogólnokształcące oo. Bernardynów, Adrian Bruździak – XXXIII LO, temat: „Od genu do białka w raku piersi”

ZIELONEGO – Mentor: prof. Ireneusz Majsterek, Opiekun: dr Karolina Przybyłowska-Sygut, uczniowie: Weronika Caban – I LO, Juliusz Żak – III LO, temat: „Dwa oblicza kinazy PERK – ucieczka czy ratunek w odpowiedzi na stres”

NIEBIESKIEGO: Mentor: prof. Henryk Witas, Opiekun: mgr Łukasz Śledziński, uczniowie: Maja Podziewska – Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie, temat: „Identyfikacja alleli warunkujących oporność na infekcję wirusem HIV we współczesnej populacji łódzkiej”

CZERWONEGO – Mentor: dr Paweł Rasmus, Opiekun: mgr Katarzyna Robaczyńska, uczniowie: Weronika Marcinkowska – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego, Nikodem Cieleban – XXVI LO, temat: „WORK-LIFE BALANCE – równowaga pomiędzy życiem zawodowym i osobistym wśród przedstawicieli zawodów medycznych”.

Uczniowie, którzy wzięli udział w projekcie otrzymali CERTYFIKATY – indeksy na wybrany kierunek studiów naszej Uczelni.

Biuro Promocji chciałoby podziękować wszystkim za pomoc w realizacji KUMPLA.

Władzom Uniwersytetu Medycznego za możliwość uhonorowania uczniów indeksami, mentorom i opiekunom za zaangażowanie i czas poświęcony młodzieży, dyrektorom i nauczycielom naszych szkół patronackich za udział w projekcie. Przede wszystkim jednak chcielibyśmy podziękować młodym pasjonatom nauki, dla których ten projekt zrealizowaliśmy!

Kolejna edycja – już w październiku.