Kolejna edycja rozpocznie się w październiku 2019 roku.


*załączniki prosimy wysyłać w formacie archiwum zip (max. 5MB)

1.) życiorys
2.) list motywacyjny
3.) list rekomendujący podpisany przez Dyrektora szkoły
4.) informacje o działalności szkolnej i pozaszkolnej
5.) zgoda na przetwarzanie danych (znajduje się na końcu regulaminu).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu w celu przeprowadzenia konkursu KUMPEL przez Biuro Promocji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).