14 grudnia 2018 Drużyna Niebieskich

Czy to prawda, że pewni ludzie mogą wykazywać oporność na infekcję wirusem HIV? Jak ich znaleźć? – prelekcja mgr. Łukasza Śledzińskiego i Mai Podziewskiej z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS

3 grudnia 2018 roku w mojej szkole odbył się mini-wykład z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS. Miałam możliwość, wraz z opiekunem mojego projektu, przybliżyć uczniom naszej szkoły sposoby wnikania wirusa HIV do komórek układu odpornościowego człowieka, opowiedzieć o budowie samego wirusa, a także odpowiedzieć na główne pytania, które nawiązywały do tematyki spotkania. Mgr Łukasz Śledziński opowiedział o mutacjach w populacji europejskiej, które mogą wywoływać oporność na infekcję wirusem HIV. Ponadto przybliżyłam swoim kolegom metody laboratoryjne, które wykorzystuję w naszym projekcie, aby odnaleźć wspomniane mutacje.

Z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS w mojej szkole zostały przygotowane gazetki, quizy o tematyce związanej z HIV/AIDS. Wszyscy nauczyciele wraz z uczniami nosili w tym dniu czerwone wstążeczki jako symbol solidarności z osobami zakażonymi wirusem HIV i chorującymi na AIDS. Czerwone balony rozwieszone w szkole również przypominały nam o tym niezwykle ważnym dniu.

Wykładem tym mogłam przybliżyć uczniom tematykę projektu, nad którym wraz z profesorem Henrykiem Witasem i mgr. Łukaszem Śledzińskim pracujemy!

Maja Podziewska